Polityka Prywatności

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Health Solution Sp. z o. o. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Health Solution Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe i wrażliwe w oparciu o przepisy prawa, m.in.:

Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawę o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Health Solution Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fryderyka Chopina 41/2, 20-023 Lublin informuje, iż jest Administratorem Państwa Danych Osobowych.

Dane osobowe

Dane podane przez Państwa bądź uzyskane w celu wykonywania umowy o świadczenie medyczne lub niemedyczne będą przetwarzane przez Health Solution Sp. z o. o w celu: świadczenia usług medycznych, zarządzania usługami medycznymi, świadczenia benefitów niemedycznych, wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, marketingu produktów własnych oraz archiwalno – statystycznym.

Podanie danych w kwestionariuszach na stronach www Health Solution Sp. z o.o. jest w każdym przypadku dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (art. 32 ustawy z dnia29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych) użytkownik ma prawo:

  • dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
  • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych,
  • otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa,
  • Realizacja powyższych uprawnień możliwa jest za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta (kontakt@healthsolution.pl).

Aktualizacji danych teleadresowych (adresu e-mail oraz nr telefonu kontaktowego) możecie Państwo dokonać w każdej chwili.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością Health Solution Sp. z o.o. i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać. Więcej informacji zawiera Polityka Cookies.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Health Solution Sp. z o. o. nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba, że obowiązek ujawnienia wynika z obowiązującego prawa (m. in. ZUS, policja, sąd, prokuratura). Health Solution Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.